Klauzula informacyjna RODO

Okulistyczny Krzysztof Dzięgielewski Sp.J.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Okulistyczny Krzysztof Dzięgielewski Sp.J. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 203/205 lokal 8, 90-451 Łódź (dalej: „GABINET”).

Dane kontaktowe

Z GABINETEM można się skontaktować poprzez telefon: 693 215 520 lub pisemnie na adres:
90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 203/205 lokal 8.

Kategorie przetwarzanych danych

Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, wiek, dane dotyczące leczenia i badań przeprowadzanych przez GABINET.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Okres przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GABINET:

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez GABINET podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne do świadczenia przez GABINET usług, w tym rejestracji i obsługi wizyt oraz przesyłania Newsletterów. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez GABINET usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

W gabinecie , zgodnie z ustawą o RODO, dokładamy wszelkich starań o zachowanie poufności powierzonych nam Państwa danych. Zapewniamy, że spełniamy wszystkie wymogi przewidziane w przepisach