Oferta medyczna

|

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zabiegi operacyjne wykonywane są w Klinice Okulistycznej Jasne Błonia

Usunięcie zaćmy|Operacje przeciwjaskrowe|Witrektomia|Zabiegi wgłabiające  w odwarstwienu siatkówki|Zabiegi plastyczne powiek|Usunięcie gradówek|Iniekcje doszklistkowe|Laserokoagulacja siatkówki|Usuwanie zaćmy wtórnej – YAG-kapsulotomia|Laseroterapia
usuwanie zaćmy utrata przezierności soczewki oka

Usunięcie zaćmy

Zaćma jest chorobą polegającą na stopniowej, wraz z wiekiem, postępującej utracie przezierności soczewki. Powoduje to obniżenie ostrości wzroku aż do prawie całkowitego zaniewidzenia. Leczenie jest jedynie operacyjne. Standardem jest fakoemulsyfikacja zaćmy – rozbicie mas soczewkowych przy pomocy ultradźwięków, i wszczepienie do torebki sztucznej zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej. Ponieważ operacja ta jest wykonywana przez niewielkie cięcie w rąbku rogówki rehabilitacja pacjenta i powrót do aktywności występuje w krótkim czasie po operacji

Operacje przeciwjaskrowe

Jaskra to zespół różnych chorób o różnej etiologii, których wspólną cechą jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. W efekcie tego dochodzi do stopniowego zaniku nerwu wzrokowego i nieodwracalnej utraty wzroku. Leczenie jaskry zależy od stadium choroby, w którym jest rozpoznana i od efektu leczenia zachowawczego (w postaci kropli do oczu), które jest stosowane w początkowym okresie choroby. Wspólną cechą wszystkich zabiegów przeciwjaskrowych jest uzyskanie obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego poprzez wytworzenie przetoki lub zastosowanie specjalnych implantów. Wybór metody jest dokonywany w oparciu o analizę stanu oka pacjenta.

zabieg wnętrza oka witrektomia

Witrektomia

Witrektomia jest metodą, polegającą na mechanicznym wycięciu ciała szklistego przy pomocy specjalnego urządzenia – witrektomu. Ponieważ operowane jest wnętrze oka konieczne jest korzystanie z mikroskopu operacyjnego wyposażonego w specjalne soczewki pozwalające na wizualizację wnętrza oka i oświetlenia światłowodowego. Metoda ta jest wykorzystywana w leczeniu wylewów krwi do ciała szklistego, odwarstwienia siatkówki, trakcyjnego odwarstwienia siatkówki, powikłań proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej, otworów w plamce, błon nasiatkówkowych, usuwaniu ciał obcych wewnątrzgałkowych, zwichniętych soczewek i różnego rodzaju urazów.

Zabiegi wgłabiające w odwarstwienu siatkówki

Zabiegi wgłabiające w odwarstwienu siatkówki

Opasanie gałki ocznej – rodzaj operacji stosowanej w odwarstwieniu siatkówki. W jego trakcie dookoła gałki przyszywana jest taśma silikonowa opasająca gałkę oczną. W zależności od lokalizacji i rozmiarów odwarstwienia siatkówki możliwe jest też założenie plomby. W trakcie zabiegu często wykonuje się tamponadę gazem.

zabieg plastyczny powieki oka gabinet okulistyczny

Zabiegi plastyczne powiek

Zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Możliwe operacyjne leczenie podwinięcia powieki, odwinięcia powieki, usuwanie guzów z badaniem histologicznym, operacje opadania powiek . W zależności od przeprowadzanego zabiegu zakładane są szwy wchłanialne i niewchłanialne. Szwy niewchłanialne są usuwane po około tygodniu od zabiegu.

usuwanie gradówki w znieczuleniu miejscowym

Usunięcie gradówek

Zabieg w znieczuleniu miejscowym. Po nacięciu gradówki i usunięciu jej zawartości, usuwa się pozostałą torebkę po gradówce. W zależności od lokalizacji możliwe jest usunięcie gradówki bez użycia szwów.

zastrzyki do wnętrza gałki ocznej

Iniekcje doszklistkowe

Zabieg polegający na podaniu zastrzyku do wnętrza gałki ocznej po wcześniejszym znieczuleniu gałki ocznej kroplami.
Iniekcje stosowane są w przebiegu:
- wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (mokre AMD; CNV) terapia anty-VEGF: aflibercept (Eylea), bewacizumab (Avastin), ranibizumab (Lucentis), brolucizumab (Beovu);
- obrzęku plamki z powodu: cukrzycy (DME), zakrzepu (MOE po BRVO), stanów po zapaleniach błony naczyniowej, zespołu Irvine’a-Gassa (stan po operacji zaćmy), (terapia anty-VEGF, triamcinolone (Vitreal S), Ozurdex - implant sterydowy);
Dobór preparatu i schemat leczenia jest dostosowany indywidualnie do pacjenta.

laserokoagulacja siatkówki oka

Laserokoagulacja siatkówki

Wykonuje się ją w retinopatii cukrzycowej celem zapobiegania jej progresji. Wykonuje się również laserokoagulację stref niedokrwienia po zakrzepach. Możliwe jest także oblaserowanie przedarć siatkówki oraz zmian zwyrodnieniowych siatkówki. Zabieg wykonywany w znieczuleniu kroplowym, po rozszerzeniu źrenicy kroplami, po wcześniej wykonanej angiografii fluoresceinowej.

usuwanie zaćmy wtórnej

Usuwanie zaćmy wtórnej – YAG-kapsulotomia

Polega na przecięciu tylnej torebki soczewki w przypadku jej zmętnienia po operacji zaćmy .Zabieg wykonywany w znieczuleniu kroplowym, po rozszerzeniu źrenicy kroplami.

Wszystkie zabiegi operacyjne (usunięcia zaćmy, przeciwjaskrowe, odwarstwienia siatkówki, witrektomie, zabiegi plastyczne powiek, itp) wykonywane są w Klinice Okulistycznej Jasne Błonia

Umów się na wizytę

 693 215 520

Czekamy na Twój telefon w dni robocze od 9:00 do 18:00

Zarejestruj się

 ON-LINE

Wybierz specjalistę, datę i zapisz się on-line